Ska jag skriva mobbing eller mobbning?

Skriv mobbning.

När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning på verbet, till exempel simma – simning. Detta mönster ska man följa också när det handlar om ord som har lånats in från andra språk.