Kan man säga ”jag hade hunnit cyklat till stationen” och ”han hade kunnat åkt senare”?

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda sig av sådana här konstruktioner. I all annan text är det bäst att undvika.

Konstruktionen ”dubbelt supinum” innebär att två verb böjda i supinum (”hunnit cyklat”, ”kunnat åkt”) används efter varandra. I talat språk är detta vanligt, men bör undvikas i skriftspråk.