Ska jag skriva dumping eller dumpning?

Skriv dumpning.

När vi bildar substantiv av verb i svenskan lägger vi till -ning-formen, till exempel simma – simning. Detta mönster ska man följa också när det handlar om ord som har lånats in från andra språk.