Är det verkligen rätt att skriva ”Han är lika stor som mig” och ”Han är större än mig”?

Ja, det är det.

Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit vanligt i tal, medan varianterna ”han är lika stor som jag” och ”han är större än jag” har dominerat i skriften.

Jag-formerna har tidigare setts som de enda korrekta, eftersom de är så kallade satsförkortningar: ”han är större än (vad) jag är”. I detta fall är alltså han subjekt i huvudsatsen, medan jag är subjekt i bisatsen. Mig-varianterna har setts som felaktiga eftersom man inte på samma sätt kan konstruera en bisats: ”han är större än (vad) mig är”.

I dag ser man dock mig-varianterna som fullständiga satser: ”han är större än mig”. Där han är subjektet och mig är objektet i samma huvudsats. Därför är numera båda varianterna korrekta i såväl tal som skrift.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=583285837 Linn Baader

  ”I dag ser man dock mig-varianterna som fullständiga satser”

  Hur länge har det varit så? Jag är född i slutet av 80-talet och fick lära mig att detta var helt fel.

  • Anna Danielsson

   Språket har sin gilla gång och det är svårt att säga när exakt en företeelse blir accepterad, men 2005 gav Språkrådet ut Språkriktighetsboken där man konstaterar att ”större än mig” är lika korrekt som ”större än jag” (av ovan nämnda skäl). . Språkvården följer ju oftast sina språkbrukare och faktumet att så många har använt och använder ”större än mig”-uttrycket har säkert påverkat rekommendationer såväl som diskussioner kring dess korrekthet.

   Sedan kommer det alltid finnas personer som inte accepterar att ”större än mig” är lika korrekt som ”större än jag”-varianten, och dessa människor gör ju sig oftast väldigt hörda, vilket kanske är en anledning till att Språkrådets rekommendation (båda är okej) inte är så uppmärksammad. Jag tror dessutom att den här frågan är för ”oviktig” för att få tillräckligt med utrymme och på så sätt spridas. Det finns ju många fler språkdiskussioner som påverkar språket mer.

 • Liliana Poli

  ràtta formen till:”… för en som mig (jag ?) som gillar historia…..”

 • Kalle

  En annan fråga på liknande tema:

  ”Han talar som jag”
  ”Han talar som mig”

  Är det verkligen korrekt med båda formuleringarna?