Kan jag skriva ”Jag ska passa på och kopiera dina anteckningar i morgon?”

Ja, och såväl som att fungerar bra i en sådan här konstruktion.

Var försiktig med att inte blanda ihop sådana här konstruktioner med de där bara ett att är möjligt. Till exempel ”Vi kommer att gå på bio i morgon” (jämför med ”vi kommer och gå på bio i morgon”). När att kommer före ett verb i infinitiv (att cykla, att städa, att leva osv.) uttalar vi det oftast ”å”, varför det kan misstolkas som ett och.