Vilket led ska jag skriva först i ”Jag och mina doktorander”?

Skriv ”Mina doktorander och jag”.

När vi samordnar led på det här sättet gör vi det oftast spontant genom ”viktprincipen”. Det innebär att man låter det tyngre ledet stå sist, i detta fall ”mina doktorander”.

Man kan också samordna led efter ”artighetsprincipen”. När jag ska samordnas med andra subjekt låter man då jaget stå sist: ”Mina doktorander och jag”. I formell text är det bäst att följa den här principen.