Ibland lägger man till ett –s i sammansättningar, hur vet jag när jag ska göra detta?

Oftast är det förledet som styr om en sammansättning ska skrivas med foge-s eller inte. Man brukar tala om förledets uttalsmässiga och strukturella egenskaper:

De uttalsmässiga är överordnade, och innebär att när förledet i sammansättningen slutar på ett s-ljud eller sje-ljud, så ska man inte använda foge-s. Alltså skriver man matchresultat, laxrätt och platsansökan.

De strukturella egenskaperna betyder att om förledet i sig är en sammansättning, till exempel järnmalm, så infogar man foge-s: järnmalmsgruva.

Dock finns det undantag. Till exempel har inte alla sammansättningar foge-s, när förledet i sig är en sammansättning som slutar på –a eller –e: flygvärdinneklädsel, högskolelärare.

För övriga sammansättningar, till exempel sådana som har ett enkelt förled som inte slutar på sje-ljud eller s-ljud, finns det inga specifika mönster. Om du blir osäker på en sådan sammansättning kan du slå upp ordet i en ordbok, eller försöka ta reda på hur liknande ord eller ord med samma förled ser ut.