Monthly Archives: februari 2012

Blogg | , , , |

  Vi har fått flera kommentarer på frågan om könsneutralt pronomen, där vi bland annat listar hen som en variant. Och sedan den första barnboken (Kivi och monsterhund) som använder hen utgavs för några veckor sedan har debatten om det lilla … Läs mer

Blogg |

Häromveckan läste jag en krönika av Fredrik Strage där han skriver om hur illa han, likt många andra, tycker om särskrivningar. Strage berättar att han under modeveckan fick ett pressmeddelande från märket Fifth Avenue Shoe Repair som var nerlusat med … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

  Skriv ”ju … desto” i sådana här konstruktioner. I meningar med ”ju … desto” ställer man två handlingar i relation mot varandra. Ju anger förutsättningen (ju fler kockar), och desto anger reslutatet (desto sämre soppa). Man kan inte använda … Läs mer

Ordformer |

Sen har länge setts som en vardaglig variant av sedan. Men gränserna har under de senaste åren suddats ut något, och numera används såväl sedan som sen i exempelvis dagstidningar. Det finns dock en viss stilskillnad kvar, varför det kan … Läs mer

Ordformer |

  Nåra är en talspråklig variant av några som du bara bör använda i skrift när du vill vara talspråksnära.

Ordformer |

  Såna är en talspråklig variant av sådana som du bara bör använda i skrift när du vill vara talspråksnära.  

Ordformer |

  Liten använder du för att beskriva substantiv med n-genus, det vill säga sådana som man kan sätta en framför: ”en liten stol”, ”skogen är liten”.   Litet använder du ihop med substantiv som har t-genus, sådana som man kan … Läs mer

Ordformer |

  Båda varianterna går bra, men det kan vara bra att veta att ner kan uppfattas som en mer vardaglig variant.  

Lånord, Stor eller liten bokstav |

  Båda varianterna går bra, men skriv hellre med liten bokstav. Internet sågs tidigare helt entydigt som ett egennamn, varför man skrev det med stor bokstav. Numera är det dock få som uppfattar ordet på det sättet, varför det är … Läs mer

Ordformer |

  Skriv idén. När ett ord har accent (´) i sin grundform behåller det accenten också i sina böjningsformer. Idé böjs alltså: idén, idéer, idéerna.  

Sida 1 av 212