När ska jag använda ”litet” och när ska jag använda ”liten”?

 

Liten använder du för att beskriva substantiv med n-genus, det vill säga sådana som man kan sätta en framför: ”en liten stol”, ”skogen är liten”.

 

Litet använder du ihop med substantiv som har t-genus, sådana som man kan sätta ett framför: ”ett litet hus”, ”barnet är litet”.