Heter det ”ner” eller ”ned”?

 

Båda varianterna går bra, men det kan vara bra att veta att ner kan uppfattas som en mer vardaglig variant.