Heter det ”ju fler kockar, desto sämre soppa” eller heter det ”desto fler kockar, desto sämre soppa”?

 

Skriv ”ju … desto” i sådana här konstruktioner.

I meningar med ”ju … desto” ställer man två handlingar i relation mot varandra. Ju anger förutsättningen (ju fler kockar), och desto anger reslutatet (desto sämre soppa). Man kan inte använda konstruktionen ”desto … desto” för att uttrycka sådana relationer, men däremot är ”ju … ju” en vardagligare variant av ”ju … desto” som går bra att använda sig av.