Ska månader och veckodagar inledas med stor eller liten bokstav?

 

I svenskan skrivs alla månader och veckodagar med små bokstäver.

Skriv alltså maj och inte Maj, fredag och inte Fredag.