När kan jag använda ”nåra” i stället för ”några”?

 

Nåra är en talspråklig variant av några som du bara bör använda i skrift när du vill vara talspråksnära.