Skriver man konsumentombudsmannen med stor eller liten bokstav?

Syftar man på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Ett flertal anmälningar av samma karaktär har fått konsumentombudsman Hans Nilsson att reagera.”

Avser man däremot myndigheten skriver man med stor bokstav: ”Flera intressanta anmälningar har den senaste tiden kommit in till Konsumentombudsmannen (KO).”