Ska jag skriva Justitieombudsman med stor eller liten bokstav?

Syftar du på personen som innehar detta ämbete behandlas det som en titel och skrivs följaktligen med liten bokstav: ”Det kom fram att den dåvarande justitieombudsmannen Bengt Bengtsson inte hade fullgjort sina plikter.”

 

Avser du däremot myndigheten, som officiellt kallas Riksdagens ombudsmän (JO), skriver du med stor bokstav: ”Flera intressanta anmälningar har den senaste tiden kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO).”