Ska jag skriva ”kommun” med stor eller liten bokstav?

Skriv med liten bokstav. Förvaltningsorgan som det finns flera av skrivs normalt med liten bokstav. Andra exempel som också skrivs med liten bokstav är till exempel: landstinget, länsstyrelsen.

Men skriver man ut hela namnet på ett regionalt eller kommunalt organ skriver man med stor bokstav: ”Ärendet kom in till Kommunfullmäktige i Haninge kommun i slutet av mars”