Skriver man ”Svea hovrätt” med stor eller liten bokstav?

Skriv med stor bokstav. Skriver man ut hela namnet på en regional domstol eller annan myndighet skriver man med stor bokstav: Svea hovrätt, Miljönämnden i Huddinge kommun, Kulturnämnden i Göteborgs stad.

Skriver man bara ut kortformen av myndighetens namn är det liten bokstav som gäller: tingsrätten, departementet, länsstyrelsen, hovrätten.