Ska jag skriva arbetsförmedlingen med stor eller liten bokstav?

Det beror på. Om det du vill säga syftar på den centrala myndigheten bör du skriva med stor bokstav: ”Det framgår av rapporten från Arbetsförmedlingen att argumenten saknar grund.”

Om du däremot syftar på något av de lokala kontoren eller verksamheten i allmänhet bör du skriva med liten bokstav: ”Hon sökte sig till arbetsförmedlingen för att få hjälp.”