Heter det på eller i Lidingö?

Det finns många beteckningar för öar (och annan landmassa som omges av vatten) där det kan vara svårt att avgöra om eller i är rätt preposition. Normalt använder man , men det finns flera fall där varianten i är mer etablerad (till exempel Japan, Australien och Puerto Rico).

När namnet på en ö också är ett land kan man använda i då man syftar på staten, och när man syftar på ön. Den här regeln fungerar också på kommuner, orter eller liknande: på Lidingö, men i Lidingö kommun.