Bör jag vara sparsam med förkortningar i mina texter?

Det är oftast bäst att skriva ut ordet eller orden i stället för att använda en förkortning. Om du skriver en text med lite utrymme är dock förkortningar bra att använda.

Var försiktig med påhittade eller ovanliga förkortningar. Om du måste använda sådana är det bäst att skriva förkortningen ihop med hela uttrycket första gången det används.