Heter det ”i fjor” eller ”i fjol”?

Båda varianterna är korrekta.

I fjol respektive fjor är dialektala varianter med samma betydelse. I fjor brukar användas i södra Sverige, medan fjol är vanligast i mitten och i norra delar av landet.

Båda varianterna kommer från det fornnordiska ordet fjordh. Ordet utvecklades sedan till två varianter: i Mellansverige och norra Sverige övergick rd-ljudet till ett tjockt l, som senare blev ett vanligt l, medan –dh föll bort i södra sverige (och i Danmark).