Bör jag skriva förkortningar med eller utan punkter? T ex eller t.ex.?

Skriv hellre förkortningar med punkter än utan. Utan punkter finns nämligen risken för att vissa förkortningar missförstås som ord: t o m – tom, m a o – Mao, e l eller el – el.

Vissa förkortningar skrivs dock aldrig med punkt. Det är sådana förkortningar som kallas för sammandragningar, som jfr – jämför, gm – genom och dr – doktor. Eftersom ordet inte är avbrutet, utan första och sista bokstaven alltid är kvar, behövs ingen punkt.