Bör man skriva ”ska” eller ”skall” i formella texter?

Sedan 2007 skrivs lagar och förordningar med ”ska”, och det anses alltså inte längre som en vardaglig form. Det finns därför egentligen inga skäl att skriva ”skall”. Den äldre formen kan dessutom lätt uppfattas som ålderdomlig av yngre generationer.