Är det okej att skriva ”datorn har en bra prestanda”?

Ja, du kan använda singularformen på prestanda.

Det finns flera latinska lånord i svenskan som slutar på konsonant följt av –um i singular. Till exempel ett prestandum – flera prestanda och ett antibiotikum – flera antibiotika. I dag använder dock de flesta pluralvarianterna även i singular betydelse (en prestanda – flera prestanda). Det finns inget fel i att skriva på det här sättet, det är snarare mindre uppseendeväckande än om man skulle använda de latinska singularformerna. Det går också bra att använda varianterna när man syftar på en allmän grupp: Polisen räknar med att hitta narkotika.