Är det bäst att inleda ett e-post-meddelande med ”Hej!”, ”Hej,”, eller ”Hej.”?

Hur du vill inleda ditt mejl bestämmer du själv. Men ”Hej!” kan ses som mer informellt än de andra två varianterna, och används vanligen då e-post-meddelandet bara har en mottagare. Varianten ”Hej.” kan däremot upplevas som avståndstagande. Glöm inte att om du väljer ”Hej,”-varianten, så måste du inleda nästa mening på en ny rad och med liten bokstav:

”Hej,
jag blir sen till mötet…”

  • Robert

    Alla tänker inte så. Upplever ”Hej!” som för livad. ”Hej.” är däremot neutralt med bra ton.