Ska jag placera punkt inom eller efter en parentes?

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte stor begynnelsebokstav.) Om texten i parentesen däremot ingår i en annan mening ska punkten stå efter, (det vill säga så här).

  • Headown

    Kort och koncist. Riktigt bra (och lätt), information. (;