Ska jag placera punkt inom eller efter en parentes?

Om texten inom en parentes är en självständig mening ska punkten vara inne i parentesen. (Glöm inte stor begynnelsebokstav.) Om texten i parentesen däremot ingår i en annan mening ska punkten stå efter, (det vill säga så här).

  • Headown

    Kort och koncist. Riktigt bra (och lätt), information. (;

  • Linnea

    Vad gör man om det är en förkortning inom en parantes som är inom en mening? Dubbla punkter? Det här är en mening (här skulle det kunna vara en lista t.ex.).