Vad kallas en manlig sjuksköterska? Kan man kalla en kvinnlig riksdagsman för riksdagskvinna?

En manlig sjuksköterska kallas för sjuksköterska. Om man behöver precisera går det bra att skriva manlig sjuksköterska.

Skriv hellre riksdagsledamot och idrottare än riksdagsman/-kvinna och idrottsman/-kvinna.

Man ska inte sträva efter att ha skilda titlar beroende på kön. Att hitta på nya titlar såsom taleskvinna eller sjukskötare är oftast onödigt. Om det finns en könsneutral variant är det bäst att använda den (till exempel forskare – vetenskapsman, justerare – justeringsman).

 • Ella

  Men sjuksköterska är ju INTE könsneutralt. Sjukskötare är könsneutralt. Problemet är kanske att sjukskötare redan är en titel som används inom psykvården (där båda könen kallas sjukskötare).
  Det är klart att det inte skall heta sjuksköterska. Det är förnedrande för alla män.

  • inz

   Men alla andra ord/titlar som tex sjusteringsnamn tycker du inte ska ändras? ord som har inom arbeten att göra och som startade för längesedan är gjorda för männ, för att kvinnorna inte var bra nog att få jobba! ska inte dom också ändras då! å nej männern kanske blir lika förnedrade som kvinnorna blivit under hundra år..

  • Roger

   Legitimerad Sjuksköterska är en titel (samma som Leg. Läkare) som Socialstyrelsen utfärdar efter 3-år på Högskola/Universitet (180 hp). Därför heter det Sjuksköterska oavsett kön. I psykiatrin är den korrekta benämningen Skötare (tid. Mentalskötare) dvs. en Undersköterska som även har läst psykiatri under sin gymnasieutbildning. Skötare är benämningen för båda könen. Om en Sjuksköterska specialiserar/vidareutbildar sig inom psykiatri (dvs. läser ytterligare 60 hp) får hen titeln Psykiatrisjuksköterska.