Hur placerar jag fråge- och utropstecken i citat?

Om citatet är insprängt låter du fråge- eller utropstecknet stå kvar: ”Jag hoppas att du kommer på fredag!” ropade han. Om ett sådant här insprängt citat avslutar en mening behöver du inte sätta ut något annat skiljetecken efter citatet: Han ropade ”Jag hoppas att du kommer på fredag!”

Om ett citat avslutar en mening som i sig är en fråga eller ett utrop ska du stryka citatets fråge- eller utropstecken: Håller du med om att vi inte ska ställa frågan ”Hur många mål gjorde du under din landslagskarriär”?

  • Johan Karlsson

    Tack! Kärnfullt och tydligt.