Vad är det för skillnad mellan utlämna och utelämna?

Utlämna har en riktning. Verbet innebär att någon sträcker ut något till en annan person. Jfr till exempel med en person som utlämnas från ett land till ett annat.

Utelämna innebär att lämna ute, utesluta, förbigå och/eller hoppa över. Till exempel är ”att” utelämnat i följande mening: ”Jag kommer sluta på jobbet.”