Vad är det för skillnad mellan ”varken” och ”vare sig”?

Huvudregeln är att ”vare sig … eller” skrivs ihop med en negation, medan ”varken … eller” inte gör det (eftersom varken är nekande i sig): ”Vi har inte vare sig smör eller ost hemma”, ”Vi har varken smör eller ost hemma”.

Den här regeln håller dock på att luckras upp, och uttrycken är numer oftast utbytbara. Det går att skriva såväl vare sig utan negation som varken med negation: ”Vi har vare sig smör eller ost hemma”, ” Vi har inte varken smör eller ost hemma”.

 • Annakarin

  Jag trodde att vare sig användes där det var positivt (hon var vacker vare sig hon hade gul eller blå klänning) och varken när det var negativt (hon var varken vacker i blå eller gul klänning).

 • http://www.facebook.com/people/Pelle-Xyzåäö/100003262638383 Pelle Xyzåäö

  Annakarin, Du har helt rätt!

  Men den redovisade regeln är också riktig, fast inte alls lika elegant.

  Tänker då på konstruktionen ”Vi har inte vare sig smör eller ost hemma”, som låter förfärlig i mina öron.

 • Hanna-Karin Grensman

  Sista meningen i texten, ” Vi har inte varken smör eller ost hemma”, är knappast korrekt i grammatisk mening. Det korrekt är ”Vi har varken smör eller ost hemma.”

  Förstår inte riktigt varför man väljer att driva en språkvårdssajt, när man inte behärskar svenska språket.

 • Viveca Lammers

  Jag tycker inte att man kan skriva:
  ” Vi har inte varken smör eller ost hemma”.
  Det låter totalt fel, som knackig invandrarsvenska.
  Ni är antagligen ganska unga så att ni är uppvuxna med en massa invandrare i skolan och sådant, som man ofta hör, tycker man sedan låter helt rätt.