Vad är det för skillnad mellan ”bland andra” och ”bland annat”?

Traditionellt har man använt ”bland annat” när man vill framhålla en punkt, omständighet eller liknande framför det övriga, medan bland andra har använts för att framhålla en person (eller flera).

I dag blandas uttrycken ofta, även om det finns skribenter som fortfarande håller isär uttrycken.

”Bland annat” ses numera som ett fast uttryck, och inte en böjlig fras, och kan därför också användas för att framhålla personer: ”Under dagen kommer vi att lyssna på föreläsningar av bland andra Göran Persson, Victor Muller och Tomas Alfredsson”, : ”Under dagen kommer vi att lyssna på föreläsningar av bland annat Göran Persson, Victor Muller och Tomas Alfredsson”.