Är det okej att utelämna ”ha”, ”hade” och ”har” i bisatser? ”De visste inte att hon (hade) flyttat hem.”

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbet föregås av ett hjälpverb som inte står i presens (nutid) eller följs av ett att: ”Jag kunde inte (ha) varit gladare”

  • Michael Zazzio

    Nej, det är inte korrekt svenska att utelämna har och hade och inte heller infinitivmärket att i huvusatser. Bisatser kan man ibland utelämna dessa men inte alltid.