Ska ”likväl” skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: likväl.

lik väl