Ska gentemot skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: gentemot