Ska förutom skrivas ihop eller isär?

Skriv ihop: förutom.