Kan man skriva ”Min bil är nylackad, batteriet dog i går” utan punkt mellan satserna?

Den här meningen blir bättre om du sätter punkt i stället för komma mellan satserna. Du kan också välja att skriva ”men”, om det är vad du menar.

När två huvudsatser radas upp efter varandra på det här sättet kallas det för satsradning. Satsradning används ofta som för att skapa stilistisk effekt, och kan därför inte sägas vara fel i alla sammanhang. Så länge den andra satsen förklarar, preciserar eller modifierar den andra går det bra att skriva så här.

Vissa varianter av satsradning är det dock bäst att alltid undvika:

  • när den andra satsen är självständig från den första
  • när den andra satsen har ett annat innehåll än den första
  • när den andra satsen har en annan form än den första

Undvik också att skriva fler än två satsradningar efter varandra.