Kan jag benämna mitt företag eller min myndighet med ”vi” i texter?

Ja.

När ett företag eller en myndighet skriver om sig själva med bara namnet kan det lätt uppfattas som avståndstagande. Att använda pronomen gör också texten mer varierad och på så sätt mer lättläst.

Tänk på att använda vi bara när det är tydligt vilka det syftar på. Inled alltid texten med företagets eller myndighetens namn, för att därefter använda vi. I beslutsmeningar ska namnet alltid skrivas ut.

Skriv till exempel så här:
”Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt.”

”CSN har beslutat att bevilja dig studiemedel för studier vid Stockholms universitet … ”