Ska namn på utländska partier skrivas med stor eller liten bokstav?

Skriv som på svenska med stor bokstav. Detta gäller både för namn på originalspråk och översatta namn: Labour, Dansk folkeparti, Allians 90/De gröna. Tänk på att vid översättningar ska bara det första ledet skrivas med stor bokstav: Pirate Party of the United Kingdom blir Brittiska piratpartiet.