Skriver man marxistisk med stor eller liten bokstav?

Skriv med liten bokstav. Ord som bildats genom avledningar av personnamn får i normalfallet liten begynnelsebokstav. Andra exempel är sokratisk, platoniker och nietzscheansk.