Ska titlar skrivas med stor bokstav?

Nej, i löptext skriver man titlar med liten bokstav: professor Dahlén, greve Ahnheim, sir Paul McCartney.