Ska jag skriva ”andra världskriget” och andra historiska händelser och perioder med stor eller liten bokstav?

Skriv med liten bokstav: andra världskriget, franska revolutionen, renässansen, trettioåriga kriget, medeltiden.

Det här gäller dock inte för händelser vars benämning är bildad med geografiska egennamn, där det ska vara stor bokstav: Irakkriget, Koreakriget, Vietnamkriget.