Ska man skriva internationella kvinnodagen med stor eller liten bokstav?

Skriv med liten bokstav: internationella kvinnodagen. Benämningar på olika dagar och högtider skrivs med liten bokstav.