Ordföljd

Det finns 23 artiklar i denna kategori
Ordföljd, Ordformer |

Säg hellre ”jag jobbar i hamnen” eftersom det är vanligast. Om man söker på Google verkar ”jobbar i hamnen” vara vanligast (7430 träffar), men det finns även belägg för ”jobbar på hamnen” (6600 träffar). Om man däremot tittar på ordbilden för … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

fffff   Säg hellre ”jag jobbar i hamnen” eftersom det är vanligast. Om man söker på Google verkar ”jobbar i hamnen” vara vanligast (7430 träffar), men det finns även belägg för ”jobbar på hamnen” (6600 träffar). Om man däremot tittar … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

  Skriv ”ju … desto” i sådana här konstruktioner. I meningar med ”ju … desto” ställer man två handlingar i relation mot varandra. Ju anger förutsättningen (ju fler kockar), och desto anger reslutatet (desto sämre soppa). Man kan inte använda … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

Huvudregeln är att ”vare sig … eller” skrivs ihop med en negation, medan ”varken … eller” inte gör det (eftersom varken är nekande i sig): ”Vi har inte vare sig smör eller ost hemma”, ”Vi har varken smör eller ost … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

Traditionellt har man använt ”bland annat” när man vill framhålla en punkt, omständighet eller liknande framför det övriga, medan bland andra har använts för att framhålla en person (eller flera). I dag blandas uttrycken ofta, även om det finns skribenter … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

I talat språk och skriftspråk där man strävar efter att vara talspråksnära går det bra att använda sig av sådana här konstruktioner. I all annan text är det bäst att undvika. Konstruktionen ”dubbelt supinum” innebär att två verb böjda i … Läs mer

Ordföljd |

Den här meningen blir bättre om du sätter punkt i stället för komma mellan satserna. Du kan också välja att skriva ”men”, om det är vad du menar. När två huvudsatser radas upp efter varandra på det här sättet kallas … Läs mer

Ordföljd |

Skriv ”Mina doktorander och jag”. När vi samordnar led på det här sättet gör vi det oftast spontant genom ”viktprincipen”. Det innebär att man låter det tyngre ledet stå sist, i detta fall ”mina doktorander”. Man kan också samordna led … Läs mer

Ordföljd |

Ja, det går bra att formulera sig på det sättet. Det finns nämligen en betydelseskillnad mellan att ”starta upp” och att ”starta”, där ”Starta upp” syftar mer på en successiv process kring starten än vad ”starta” gör. Det finns flera … Läs mer

Ordföljd |

Har och hade kan du utelämna utan problem i alla texttyper. Formen Ha går bra att utelämna om verbet föregås av ett hjälpverb som inte står i presens (nutid) eller följs av ett att: ”Jag kunde inte (ha) varit gladare”

Sida 1 av 3123