Ordföljd

Det finns 23 artiklar i denna kategori
Ordföljd |

Att på detta sätt använda så i meningar gör dem oftast talspråkliga. Därför är så bäst att undvika. Det finns några typer av uttryck då det är bra att använda så: När en sats har ett långt förstaled: ”Under ledningens … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

Ja, det är det. Att använda ”Han är lika stor som mig” eller ”han är större än mig” har länge varit vanligt i tal, medan varianterna ”han är lika stor som jag” och ”han är större än jag” har dominerat … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

Båda varianterna går bra. Tidigare har det setts som fel att utelämna att, och det är fortfarande vanligast i formella texter att skriva ”kommer att”.  I dag ses dock båda varianterna som fullt acceptabla både när det gäller verbet kommer och andra verb såsom försöka, börja, … Läs mer

Ordföljd, Skiljetecken |

Nej. ”Hanna frågade om du var där” är en indirekt fråga, och sådana avslutas alltid med punkt. Frågetecken använder man när meningen är en direkt fråga: ”Var du där?”  

Ordföljd, Ordformer |

Båda alternativen räknas numer som korrekta. Men det går inte att byta ut innan mot före i alla sammanhang. Du kan använda innan för att inleda bisatser: ”Elsa kommer till flygplatsen innan vi landar”, men inte ”Elsa kommer till flygplatsen före vi … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

Ett litet antal adjektiv (till exempel flat, timid och rädd) har ingen etablerad form för t-ord (ord som man kan sätta ett framför, till exempel träd eller bord) i svenskan. Det går emot de flestas språkkänsla att skriva eller säga … Läs mer

Ordföljd, Ordformer |

Ja. Skriv ”Det är dels en gyllene gravkrans, dels en kvinnotorso av marmor.” Skriv inte ”Jag har dels inte varit hemma samt ej haft tid.”.

Ordföljd, Skiljetecken |

Hur du vill inleda ditt mejl bestämmer du själv. Men ”Hej!” kan ses som mer informellt än de andra två varianterna, och används vanligen då e-post-meddelandet bara har en mottagare. Varianten ”Hej.” kan däremot upplevas som avståndstagande. Glöm inte att … Läs mer

Sida 2 av 3123