Hur gör jag när jag vill utelämna delar av ett citat?

Är det bara ett kortare avsnitt som utelämnas räcker det att du markerar detta med tre punkter. Till exempel: I artikeln citeras pjäsens regissör som säger ”att föreställningen … inte är medvetet provokativ”.

Om du vill utelämna ett längre stycke sätter du de tre punkterna inom hakparentes:

Ajvander hänvisar i sin avhandling flera gånger till Strömberg som skriver: ”Den slående metaforen anses ofta vara kännetecknande för Tomas Tranströmers poesi. […] Tranströmers hantverksmässiga skicklighet påtalas dock inte lika ofta.”

  • Ted Erik Linqvist

    ”I dina steg du går, på vägen du kommer att gå, du kommer att hitta din väg du ska gå”