Ska det vara stor eller liten bokstav efter kolon?

Det beror på sammanhanget. Handlar det om direkt anföring skriver man med stor bokstav: Kalle vände sig om och sa: ”Det gick ju bra.”

Om meningen som följer efter kolonet däremot inte är fullständig, i typfallet en uppräkning eller förklaring, används liten bokstav: Kalle hade tre glaskulor: en grön, en blå och en vit.