Heter det tidsplan eller tidplan?

Båda varianterna går bra.

 • Lars Cornell

  Vi som har eller haft som yrke att göra tidplaner är mycket störda av det inpetade, onödiga och illaljudande ’s’-et.

  Exempel i dagens press
  ” … Går tidsplanen rätt så har vi ett nytt avtal…”
  Skall givetvis vara ”Går tidplanen rätt”, eller hur?

  Det där bör ni överväga bättre!

  • http://www.youtube.com/jankiwi SwedishKiwi

   SAOL säger också att båda formerna går bra, och att tidsplan är att föredra framför tidplan.

 • Sofia

  Jag tänker att de två stavningarna är två olika ord med olika betydelse. Tidplan har med tidplanering att göra. Tidsplan är sånt som finns i berättelser, där handlingen växlar mellan olika tidsperioder. SAOL är en ordlista och behandlar ordens stavning, inte deras betydelse.