Heter det tidsplan eller tidplan?

Båda varianterna går bra.