Heter det ett centra eller ett centrum?

Skriv ett centrum.

Centrum böjs på följande sätt: ett centrum – det centrumet – flera centrum –
de centrumen

Samma böjningsmönster gäller för orden spektrum och faktum.