Ska månader och veckodagar inledas med stor eller liten bokstav?

 

I svenskan skrivs alla månader och veckodagar med små bokstäver.

Skriv alltså maj och inte Maj, fredag och inte Fredag.

 

  • Johan Perjus

    “Stor” eller “liten” bokstav är fysiska storleksangivelser ej att förväxla med VERSALER eller gemener. Du kan skriva veckodagar eller månader med precis hur små eller hur stora bokstäver du vill. Däremot skall det skrivas helgement, dvs ej med inledande versal som i person- eller ortsnamn.

    • Verkligen

      Rätt, men ’stor’ och ’liten’ används ofta (i dagligt tal) som synonymer till versaler och gemener. I detta sammanhang borde dock versaler och gemener användas.