Heter det en eller ett slags tröja? Heter det en eller ett sorts vin?

Båda varianterna går bra.

Sorts och slags är genitivvarianter av orden sort och slag. Sort är ett så kallat n-ord ­­ – det har n-genus och böjs därför i bestämd form sorten. Slag är däremot ett t-ord med t-genus, och böjs i bestämd form slaget.

Därför är det riktigt att välja att låta genus hos sorts och slags bestämma vilken artikel (en eller ett) man ska använda: Ett slags tröja och En sorts vin.

Men man kan också låta huvudordets genus (tröja(-n) och vin(-et) i dessa exempel) bestämma artikeln. Då skriver man En slags tröja och Ett sorts vin.

  • Linda

    Heter det hälso- och sjukvårdspersonalens värderingar eller hälso- och sjukvårdspersonals värderingar